«… and bring your friends» er et konsept utviklet av Banda Non Grata. Tanken er å invitere et band for å spille en splitgig med, for så å spille noen av hverandres sanger sammen.

Følg med på kalenderen vår under konserter

«… and bring your friends» med Goylem Space Klezmer Band
Gamla 17.09.2016

«… and bring your friends» med Kabaret Makaber
Deichmanske Biblioteket avd Grünerløkka 26.11.2016


«… and bring your friends»
med Tsarsten and the Freudian Slippers
Belleville 28.04.2017